Klasyfikacje
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Najlepszym  kolarzem w tej klasyfikacji jest zawodnik,
który w najkrótszym czasie pokona trasę wyścigu.

KLASYFIKACJA

PUNKTOWA

KLASYFIKACJA
GÓRSKA

KLASYFIKACJA

MŁODZIEŻOWA

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Najlepszym zawodnikiem w tej klasyfikacji będzie ten, który uzyska najwięcej punktów za miejsca zdobyte na Lotnych Finiszach, Premiach Specjalnych oraz metach. Najlepszym "góralem" wyścigu będzie ten zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów na Premiach Górskich. Najlepszym kolarzem w tej klasyfikacji jest zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona trasę wyścigu, przy czym klasyfikowani są jedynie zawodnicy do 22 lat. Najlepszą ekipą wyścigu będzie ta ekipa, której suma czasów trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników, w kl. indywidualnej po etapach jest najmniejsza.