Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Biuro Wyścigu zapewni pomoc w przemieszczeniu się w miastach na startach i metach.

 Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić telefonicznie 500 755 729 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wyscig@solidarnosc.lodz.pl

Koordynator Dostępności Biura Wyścigu

Katarzyna Lewandowska - koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej