O Wyścigu

Informacje

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków to przedsięwzięcie o randze międzynarodowej, rozgrywane od ponad ćwierćwiecza, które na dzień dzisiejszy jest jedną z ważniejszych imprez kolarskich w kraju. Wyścig organizowany z sukcesami od dziesięcioleci, wyznacza najwyższe standardy zarówno organizacyjne, jak i sportowe, doskonale wpisuje się w kalendarz imprez kolarskich w kraju jako jedyny z tak wysoką rangą. Impreza gwarantuje szerokie zainteresowanie zarówno wśród sportowców stwarzając niepowtarzalną okazję na rywalizację na światowym poziomie, jak kibiców coraz bardziej zainteresowanych sportem. Badania nad aktywnością fizyczną Polaków wskazują jednoznacznie, że jazda na rowerze to najpopularniejszy i najchętniej uprawiany sport. Ponadto kolarstwo to sport właściwie dla wszystkich: zawodowców i amatorów, dzieci i dorosłych, dla całych rodzin, który można uprawiać wszędzie. To wielokulturowa i wielopokoleniowa aktywność zapewniająca swoim sponsorom dużą i zróżnicowaną grupę kibiców. Budowana przez lata marka Wyścigu jest gwarancją imprezy na najwyższym poziomie z odpowiednio wysoką pulą nagród, która skutecznie zachęca do uczestniczenia w niej zarówno ekipy polskie i zagraniczne. Traktują one możliwość startu w wyścigu bardzo prestiżowo. Również to przekłada się na bardzo pozytywny odbiór społeczny przedsięwzięcia.

Cele

Wyścig wśród swoich celów ma:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

  • organizację jednej z najważniejszych wydarzeń kolarskich w kraju na poziomie sportowym i organizacyjnym zapewniającym jej zainteresowanie zarówno kibiców jak i bezpośrednich uczestników;

  • stworzenie polskim zawodnikom możliwości rywalizacji z zawodnikami z Europy,

  • promowanie kolarstwa jako dyscypliny sportu oraz roweru jako ekologicznego środka lokomocji,

  • szerzenie w społeczeństwie wizerunku sportowca jako człowieka sukcesu poprzez udział w wydarzeniu Mistrzów Olimpijskich,

  • zachęcenie do uprawiania sportu w każdym wieku jako sposobu na zdrowe i długie życie

TRASA

34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków rozegrany zostanie w dniach od 28 czerwca do 01 lipca 2023 roku

4 dni

5 etapów ~ 800 km ~ 3 województwa ~ 15 powiatów

10 miast startów / met

~ 15 miast Lotnych Finiszy i Premii Specjalnych

Przewidywany przebieg trasy:

28 czerwca I etap Łódź – Skierniewice

II etap Zgierz – Kutno

29 czerwca III etap Koluszki – Sieradz

30 czerwca IV etap Pabianice – Kielce

01 lipca V etap Ostrowiec Św. – Stalowa Wola

 

Klasa

Wyścig umieszczony jest w światowym kalendarzu wyścigów kolarskich Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) w grupie wyścigów Europe Tour i zostanie rozegrany w klasie – 2.2 UCI.

 

Ekipy

Zaproszonych zostanie ok. 20 – 25 zawodowych ekip w 6‑cio osobowych składach.

Zgodnie z przepisami UCI mogą to być:

UCI professional continental teams z kraju / profesjonalne kontynentalne ekipy z kraju

UCI continental teams / ekipy kontynentalne

National teams / ekipy narodowe

Regional and club teams / ekipy regionalne i klubowe

 

Media

Chcąc jak najmocniej podkreślić rolę imprezy w polskim sporcie oraz promować przedsięwzięcie Organizator każdego roku nawiązuje współpracę z wieloma mediami. Wśród nich są zarówno media o zasięgu ogólnopolskim jak i najważniejsze media regionalne.

W tym roku Patronat Medialny objęli: Radio Kielce, Radio Łódź, Radio Rzeszów, Tygodnik „Solidarność”, Dziennik Łódzki oraz internetowy serwis sportowy rowery.org. Oczekujemy jeszcze odpowiedzi: Telewizja Polska oraz TVP Sport, Gazeta Codzienna Nowiny, dziennik Echo Dnia,

 

Nagrody

Wyścig dzięki kategorii jaką posiada pozwala zawodnikom rywalizować o pulę nagród w wysokości ~100.000 PLN.

Zawodnicy walczą również o punkty do challengu UCI na najlepszego kolarza, a także nagrody honorowe – puchary ufundowane przez Gospodarzy Miast, przez które poprowadzi trasa wyścigu.

Mistrzowie Olimpijscy

Do towarzyszenia kolumnie wyścigu zaproszeni zostaną polscy Mistrzowie Olimpijscy.

Do tej pory wyścigowi towarzyszyły sławy kolarskie takie jak: Mieczysław Nowicki (1972, 1976 – dwa medale), Marek Leśniewski (Seul 1988), Andrzej Sypytkowski (Seul 1988) oraz mistrzowie innych dyscyplin: Edward Skorek (Montreal 1976), Marian Kasprzyk (Tokio 1964), Kazimierz Szczerba (Montreal 1976 i Moskwa 1980), Zygmunt Smalcerz (Monachium 1972), Jan Tomaszewski (Montreal 1976), Artur Partyka (Barcelona 1992 i Atlanta 1996), Zbigniew Bródka (Soczi 2014).

Ściganie dla młodszych zawodników w Mini Wyścigu „Solidarności”

Mini Wyścig „Solidarności” to cykl imprez rowerowych dla dzieci organizowany jako impreza towarzysząca Międzynarodowemu Wyścigowi Kolarskiemu „Solidarności” i Olimpijczyków. Jest efektem społecznego zapotrzebowania na zawody organizowane właśnie dla dzieci. Po raz pierwszy rozegrany został 14 lat temu i wśród najmłodszych cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem. Stanowi doskonałą platformę do promowania zarówno pozytywnych zachowań wśród dzieci jak i innych pożytecznych społecznie akcji. W swoich głównych założeniach promuje sport wskazując dzieciom przestrzeń w życiu codziennym na jego uprawianie jak i bezpieczeństwo na drodze – w trakcie cyklu prowadzona jest akcja „Jeżdżę w kasku i odblasku”. Akcja ta wykorzystując popularność i zasięg tych dwóch wydarzeń kolarskich, za swój główny cel ma podnoszenie świadomości odnośnie bezpieczeństwa na drodze wśród najmłodszych uczestników naszych dróg.

„Dzieci na start”. Pod tym hasłem najmłodsi kolarze: dziewczęta i chłopcy rywalizować będą w 15. Mini Wyścigu „Solidarności”. Planowanych jest rozegranie wyścigów w 8 miastach startów i met Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:

A – do 5 lat, B – 6-8 lat, C – 9-10 lat, D – 11-12 lat.

 

Uczestnictwo w wyścigu

W ramach realizowanego projektu nie przewidujemy pobierania opłat od uczestników przedsięwzięcia. Udział w wyścigu jest bezpłatny.

Rekrutacja do zawodów oparta jest na otwartych zaproszeniach wystosowanych do jednostek edukacyjnych i klubów sportowych.

Zgłoszenie do wyścigu następuje poprzez:

– prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do wypełnienia lub pobrania na stronie internetowej Organizatora www.wyscig.com.pl, należy wypełnić i odesłać do Organizatora na adres mailowy lub przesłać faksem.

– przyjście z wypełnionym formularzem w dniu wyścigu.

– wypełnienie formularza na miejscu w dniu wyścigu.

Przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja danych osobowych, wydawanie numerów startowych będzie miało miejsce w dniu wyścigu.

O udziale w wyścigu decyduje kolejność zgłoszeń.